Dodaj zdjęcie profilowe

avatarAgnieszka Jędrzejczak

Łódź
Dziennikarz

Burmistrz Łęczycy i zarząd powiatu z absolutorium

0000-00-00 00:00:00

Andrzej Olszewski, burmistrz Łęczycy, otrzymał absolutorium. Przeciw głosowali tylko radni opozycyjni - Krzysztof Urbański i Zenon Koperkiewicz. Pozytywnie oceniono też wykonanie budżetu przez zarząd powiatu łęczyckiego. Dwunastu radnych powiatu opowiedziało się za absolutorium, czterech wstrzymało się od głosu. Mimo że większość radny miejskich pozytywnie oceniła wykonanie budżetu przez burmistrza, nie obyło się bez ostrych słów krytyki. - Do rachunków wykonania budżetu przyczepić się nie możemy, problemem jest to, co znalazło się w tym budżecie. Burmistrz na swoich plakatach wyborczych zapowiadał spokojne rządy i dynamiczny rozwój - rządy były spokojne, ale dynamicznego rozwoju nie było - mówi radny Krzysztof Urbański. Dochody wraz z przychodami w ubiegłorocznym budżecie sięgnęły 48 mln 805 tys. 277 zł, zaś wydatki z rozchodami - 46 mln 663 tys. 290 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła 2 mln 256 tys. 436 zł. Z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek długoterminowych dług miasta wynosi 14 mln 852 tys. 901 zł, a to stanowi 33,94 proc. wykonanych dochodów. Zadłużenie miasta mieści się we wskaźniku długu. Dopuszczalny próg wykonanych dochodów budżetu nie może przekroczyć bowiem 60 proc. Tej zasady samorządy trzymały się ostatni już rok. W styczniu 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach i każdy samorząd będzie miał teraz indywidualny wskaźnik dotyczący poziomu spłat zaciągniętych długów. Do obliczenia wskaźnika brane będą pod uwagę dane finansowe gminy z trzech poprzednich lat. - Absolutorium to nie tylko ocena słupków, to ocena władzy. Pani skarbnik i burmistrz i cieszą się, że zmniejszyło się zadłużenie miasta. Chciałbym zatem zwrócić uwagę, że wzrosły subwencje i wysokość podatków. Zatem te 14 mln zł nie jest żadnym sukcesem - mówi Zenon Koperkiewicz, radny miasta. Przed głosowaniem radny przedłożył burmistrzowi zdjęcia z ulic miasta, o których remont wnioskował przez ostatni czas. - Przyznanie absolutorium to nie tylko uznanie pracy burmistrza, ale całego urzędu. Ta praca z roku na rok jest coraz lepsza. Kiedy zostawałem burmistrzem, zadłużenie było bliskie 60 proc. - mówi Andrzej Olszewski, burmistrz miasta. - Podczas jednej z sesji czy komisji pouczano mnie, że moja kadencja jest stracona, że mało w niej dynamizmu, mało działania, mało inicjatywy i jako przykład podawano m.in. gminę Daszyna. Jeżeli wyobrażacie sobie taką władzę jakiegokolwiek miasta, jaką reprezentował ktoś, kto był przywódcą tej gminy, to muszę stanowczo powiedzieć, że ja do takich osób nie należę. Nie jestem jeźdźcem bez głowy - dodaje. Tymczasem podczas podejmowania uchwały absolutoryjnej dla zarządu powiatu łęczyckiego opozycja wstrzymała się przed publicznym wypowiedzeniem słów krytyki. Swoje dezaprobatę dla absolutorium wyraziła jednak podczas głosowania. Radni: Krzysztof Hopaluk, Sławomir Łuczak, Tomasz Pietrzak i Józef Mikołajczyk wstrzymali się od głosu. Uchwałę poparło dwunastu radnych. - Mogą być różne przyczyny nieprzyznania absolutorium, ale zadania w budżecie na 2013 rok zostały wykonane zgodnie ze wszystkimi regułami i wymaganiami - mówi Wojciech Zdziarski, starosta powiatu łęczyckiego. Dochody wraz z przychodami powiatu łęczyckiego w 2013 roku zamknęły się na ponad 55 mln 269 tys. 981 zł. Wydatki i rozchody sięgnęły łącznie 52 mln 586 tys. 390 zł. Do wykorzystania w przyszłym latach budżetowych pozostały zatem prawie 3 mln zł. Zmniejszył się dług powiatu łęczyckiego. Na koniec 2012 roku wynosił ponad 12 mln 108 tys. 232 zł (23,30 proc. wykonanych dochodów), zaś w 2013 - ponad 8 mln 746 tys. 458 tys. zł - co stanowi 16,59 proc. wykonanych dochodów.

Jesteś na profilu Agnieszka Jędrzejczak - stronie mieszkańca miasta Łódź. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj