Dodaj zdjęcie profilowe

avatarAgnieszka Jędrzejczak

Łódź
Dziennikarz

Kierownik PCPR w Łęczycy. Lista kandydatów

0000-00-00 00:00:00

Znamy nazwiska kandydatów na kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Do konkursu ogłoszonego przez starostwo powiatowe przystąpiło osiem osób, wszyscy to mieszkańcy powiatu.O posadę szefa powiatowej placówki stara się Dariusz Kuś, który niedawno zrezygnował z szefowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daszynie. Swoją kandydaturę złożyła także Bożena Siuda, zwolniona kilka lat temu ze stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni. Władze gminy argumentowały swoją decyzję m.in. licznymi skargami i brakiem współpracy kierowniczki z mieszkańcami. Na posadę szefa PCPR liczą także Marcin Kupiecki, Anna Olczak i Teresa Zaborowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. O posadę starają się również Joanna Saganiak, była dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy oraz Agnieszka Chmielecka, instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy. Co ciekawe o stanowisko kierownika PCPR w Łęczycy ubiega się także Ewa Galant, zwolniona w ubiegłym roku kierownik tej placówki. Galant przez kilka lat była na zwolnieniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował starostwo o przekroczeniu limitu pobierania zwolnień lekarskich, dlatego też starostwo rozwiązało z nią mowę o pracę. Komisja konkursowa będzie rozmawiać z kandydatami w poniedziałek. O wyborze nowego kierownika zdecydują członkowie zarządu, bo to oni tworzą komisję. Razem z nowym szefem placówki, wybrany zostanie też dodatkowy pracownik socjalny, który będzie nadzorował rodziny zastępcze.

Jesteś na profilu Agnieszka Jędrzejczak - stronie mieszkańca miasta Łódź. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj