Dodaj zdjęcie profilowe

avatarAgnieszka Jędrzejczak

Łódź
Dziennikarz

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łęczycanka. Walne zgromadzenie członków

0000-00-00 00:00:00

Niewielu spółdzielców wzięło udział w drugim cząstkowym walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Łęczycanka. Mimo że podczas zebrania podejmowane były jedne z ważniejszych decyzji dla spółdzielni, głosowało zaledwie ponad 50 członków, choć zgodnie z podziałem miało przyjść 1,3 tys. osób. Wraz z upływem kolejnych godzin, grono spółdzielców zmniejszało się.W drugim cząstkowym wzięli udział mieszkańcy bloków na ulicach: Bitwy nad Bzurą, Osiedlowa, Belwederska oraz Dworcowa. Podobnie jak podczas pierwszego cząstkowego członkowie musieli zadecydować o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych poprzednich zarządów jak i o udzieleniu absolutorium aż siedmiu członkom zarządu. Drugie zebranie przebiegło w nieco spokojniejszej atmosferze, choć nie brakowało krytyki nowej rady nadzorczej. Spółdzielcy zmieli jednak kolejność podejmowanych uchwał, które znalazły się w porządku obrad walnego zgromadzenia. Jako pierwsze pod głosowanie zostały wzięte zmiany do statutu spółdzielni, których było około 50. Kolejne były wnioski członków spółdzielni dotyczące m.in. podziału Łęczycanki czy powołania rady osiedla. Gdy głosowano w sprawie sprawozdań i podziału nadwyżki budżetowej o łącznej kwocie około miliona złotych, na sali pozostało zaledwie około 40 członków. Spółdzielcy przyjęli sprawozdanie z działalności zarządu za 2013 rok, przeciwni byli natomiast sprawozdaniu rady nadzorczej za ubiegły rok. Podobnie jak podczas pierwszego cząstkowego, spółdzielcy przyjęli sprawozdania finansowe za 2013 i 2012 rok i zdecydowali o podziale nadwyżek bilansowych z tych lat. Nadwyżka za 2012 rok wyniosła ponad pół miliona złotych, a w 2013 - ponad 450 tys. zł. Dzięki tym ostatnim uchwałom nadwyżki będą mogły zostać przeksięgowane na fundusz remontowy. Czterdziestu dwóch członków drugiego cząstkowego zdecydowało o wystąpieniu z Krajowego Związku Rewizyjnego w Warszawie. Tej decyzji sprzeciwiło się pięć osób. Spółdzielcy pozytywnie zagłosowali za absolutorium dla jednego składy poprzedniego zarządu - Jarosława Szymańskiego poparło 14 spółdzielców, przeciwnych było siedmiu, zaś za przyznaniem absolutorium Jolancie Marciniak zagłosowało 28 osób, jedna była przeciwna. Negatywnie oceniono pracę Konstancji Chodorowskiej, Romana Mioduchowskiego, Jerzego Sasinowskiego, Janusza Muszyńskiego oraz Marka Gduli.

Jesteś na profilu Agnieszka Jędrzejczak - stronie mieszkańca miasta Łódź. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj