Dodaj zdjęcie profilowe

avatarAgnieszka Jędrzejczak

Łódź
Dziennikarz

Urząd Gminy w Daszynie pod lupą prokuratury

0000-00-00 00:00:00

W Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy toczy się postępowanie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, zarządzające gminą Daszyna. Zawiadomienie do prokuratury przesłała Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, która w Urzędzie Gminy w Daszynie przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej.Pracownicy RIO sprawdzali m.in. prowadzenie rachunkowości przez władze gminy, gospodarkę kasową, udzielanie zamówień publicznych, sporządzanie sprawozdań finansowych i realizację dochodów z podatków. Kontrola dotyczyła okresu od 2010 do 2013 roku, kiedy wójtem był Zbigniew Wojtera. Samorządowiec został odwołany ze swojej funkcji przez wojewodę w listopadzie ubiegłego roku. Kontrola RIO wykazała szereg nieprawidłowości, które wynikały z nieprzestrzegania przepisów oraz braku wystarczających procedur kontroli wewnętrznej. Ponadto RIO stwierdziła, że część uchybień była świadomymi działaniami osób zarządzających, które chciały obejść przepisy lub w ogóle się do nich nie stosowały. RIO wydała wnioski pokontrolne, które urząd musi realizować. O rażących uchybieniach powiadomiła nie tylko prokuraturę, ale również inne instytucje. - Prócz zawiadomienia do prokuratury, przesłaliśmy m.in. sygnalizację do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zawiadomienie do Funduszu Ochrony Środowiska i do rzecznika finansów publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych - informuje Piotr Walczak, naczelnik wydziału kontroli w łódzkiej Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W postępowaniu, które prowadzi prokuratura, przesłuchiwani są świadkowie. - Postępowanie odnosi się do działań byłego wójta i zostało wszczęte z artykułu 227 kodeksu karnego, czyli wykonywanie czynności wójta mimo wygaśnięcia mandatu. Nieprawidłowości, wskazane przez RIO, będą sprawdzane w ramach tego postępowania - tłumaczy Monika Piłat, prokurator rejonowy w Łęczycy. Wyniki kontroli dotarły nie tylko do urzędu, ale także do mieszkańców gminy. Wielu z nich jest zbulwersowanych działaniami byłego wójta i obecną biernością urzędu. - Wyniki są porażające. Chciałbym, by została powołana komisja wśród mieszkańców, która sprawdzi dokładnie raport kontroli i przyjrzy się, co w tej gminie się dzieje - mówi mieszkaniec gminy. - Raport został przesłany do instytucji w całej Polsce, które zajmują się przestrzeganiem prawa. Gdyby kontrola wykazała sytuację korupcyjną lub kryminogenną, z pewnością kogoś z tego urzędu moglibyśmy odwiedzać w pobliskim areszcie - mówił podczas ostatniej sesji rady gminy Paweł Jóźwiak, pełniący obowiązki wójt gminy Daszyna.

Jesteś na profilu Agnieszka Jędrzejczak - stronie mieszkańca miasta Łódź. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj