Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia

Materiał informacyjny Gminy Rząśnia
Udostępnij:

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 lipca 2021 r. do 28 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98 – 332 Rząśnia w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia na stronie internetowej: www.rzasnia.eobip.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Rząśnia z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922), do ww. dokumentacji należy składać do dnia 19 sierpnia 2021 r. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98 – 332 Rząśnia,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: [email protected].

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rząśnia.

Administratorem danych osobowych przetworzonych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98 – 332 Rząśnia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: rzasnia.pl/ochrona-danych-osobowych/.

Tomasz Stolarczyk
Wójt Gminy Rząśnia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - łódzkie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie